ترجمه اهنگ های خارجی

ترجمه آهنگ های خارجی

ترجمه اهنگ های خارجی

ترجمه آهنگ های خارجی

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «Stay» ثبت شده است

Artist: Taylor swift

Song: Stay Stay Stay

Album: Red

Year: 2012


لینک دانلود در انتهای مطلب

 Taylor swift - Stay Stay Stay

I'm pretty sure we almost broke up last night
من کاملا مطمئنم که ما دیشب تقریبا بهم زدیم


I threw my phone across the room at you
من موبایلم رو از این طرف اتاق به سمتت پرت کردم


I was expecting some dramatic turn away but you stayed

من انتظار داشتم اونو با حالتی دراماتیک دورش کنی، اما تو سر جات وایستادی

This morning I said we should talk about it
امروز صبح من گفتم، ما باید راجع بهش حرف بزنیم

  • حسین