ترجمه اهنگ های خارجی

ترجمه آهنگ های خارجی

ترجمه اهنگ های خارجی

ترجمه آهنگ های خارجی

ترجمه اهنگ Not Afraid از Eminem

سه شنبه, ۱۰ شهریور ۱۳۹۴، ۰۵:۱۶ ب.ظ

ترجمه فارسی و دانلود اهنگ رپ فوق العاده از امینم

*لینک دانلود در انتهای مطلب*


Artist : Eminem

Song : Not Afraid

Album : Recovery

Genre : Rap

Year : 2010

eminem


I’m not afraid to take a stand

من نمی‌ترسم تا بلند بشم

Everybody come take my hand

همه بیاین دست‌های من بگیرین

We’ll walk this road together, through the storm

ما این جاده رو باهم میریم از میان این طوفان

Whatever weather, cold or warm

هرجور که هوا باشه سرد یا گرم

Just let you know that, you’re not alone

فقط بدون تو تنها نیستی

Holla if you feel that you’ve been down the same road

مبارکت باشه اگه تو احساس کردی هنوز تو همون راه قبلی هستی

(Intro)

Yeah, It’s been a ride…

اره این یه سواری بود

I guess I had to go to that place to get to this one

من حدس می‌زنم باید به اون منطقه برم یا به این یکی هم برم

Now some of you might still be in that place

حالا ممکنه بعضی از شما هنوز تو همون منطقه باشین

If you’re trying to get out, just follow me

اگه تو تلاش می‌کنی بیای بیرون فقط بیا دنبال من

I’ll get you there

من تو رو به اونجا میرسونم

(Verse 1)

You can try and read my lyrics off of this paper before I lay ‘em

تو میتونی تلاش کنی و لیریکس منو بخونی از این ورقه قبل از اینکه بخونمش

But you won’t take this thing out these words before I say ‘em

اما تو این رو بیرون نخواهی آورد از این کلمات قبل از اینکه بگم

Cause ain’t no way I’m let you stop me from causing mayhem

چون هیچ راهی نیست که من تو رو بذارم منو نگه داری از ضرب و شتم

When I say ‘em or do something I do it, I don’t give a damn

وقتی که من چیزی میگم یا انجام بدم انجامش می‌دم من اهمیت نمی‌دم

What you think, I’m doing this for me, so fcuk the world

تو چی فکر می‌کنی من اینو برای خودم انجام می‌دم تا ب-ا بدم جهان رو

Feed it beans, it’s gassed up, if a thing’s stopping me

بهش لوبیا بده اون پر گاز شده اگه یه چیزی من رو نگه داره

I’mmabe what I set out to be, without a doubt undoubtedly

من میخوام چیزی که بیرون بودم بشم بدون شک و تردید

And all those who look down on me I’m tearing down your balcony

و همه اونایی که بمن بد نگاه کردن من پاره می‌کنم ایوانتون رو

No if ands or buts don’t try to ask him why or how can he

نه اگه خراب شد یا منفجر شد سعی نکن ازش بپرسی چرا و چطور تونست اون

From Infinite down to the last Relapse album he’s still shit and

از اولین آلبومش نا محدود تا آخرین آلبومش بازگشت اون هنوز لعنتی و

Whether he’s on salary, paid hourly

هرچی اون رو حقوقه و هر ساعت می پردازه

Until he bows out or he shit’s his bowels out of him

تا موقعی که تعظیم کنه یا لعنتی هاش تعظیم کنن به خارج از خودش

Whichever comes first, for better or worse

هر کدوم که اول میاد برای بهتر یا بدتر

He’s married to the game, like a fcuk you for christmas

اون با بازی ازدواج کرد مثل داغون کردن تو برای کریسمس

His gift is a curse, forget the earth he’s got the urge

هدیش یه فحش هستش زمین رو فراموش کن اون یه مناسبت داره

To pull his dick from the dirt and fcuk the universe

تا کی–ش رو ا لجن بکشه بیرون و ب-ا بده گیتی رو

setareshabha.blog.ir

(Hook)

I’m not afraid to take a stand

من نمی‌ترسم تا بلند بشم

Everybody come take my hand

همه بیاین دست‌های من بگیرین

We’ll walk this road together, through the storm

ما این جاده رو باهم میریم از میان این طوفان

Whatever weather, cold or warm

هرجور که هوا باشه سرد یا گرم

Just let you know that, you’re not alone

فقط بدون تو تنها نیستی

Holla if you feel that you’ve been down the same road

مبارکت باشه اگه تو احساس کردی هنوز تو همون راه قبلی هستی

(Verse 2)

Ok quit playin’ with the scissors and shit, and cut the crap

باشه یه بازی کوچولو با قیچی و لعنتی و ببره گندم سیاه رو

I shouldn’t have to rhyme these words in the rhythm for you to know it’s a rap

من مجبور نیستم این کلمات رو تو آهنگ بذارم برای تو که بدونی رپ هستش

You said you was king, you lied through your teeth

تو گفتی پادشاه بودی تو دروغ گفتی از میان دندونات

For that fcuk your feelings, instead of getting crowned you’re getting capped

برای احساسات تو بجای اینکه آزاد بشی داری اسیر میشی

And to the fans, I’ll never let you down again, I’m back

وبه طرفدارام من هیچوقت شما رو دوباره ول نمی‌کنم من برگشتم

I promise to never go back on that promise, in fact

من قول می‌دم که مثل قول قبلی نشه در حقیقت

Let’s be honest, that last Relapse CD was “ehhhh”

بیا راستگو باشیم البوم رلیپس مسخره بود

Perhaps I ran them accents into the ground

شاید من اونا رو به زمین فرستادم

Relax, I ain’t going back to that now

اروم باش من به اونجا دوباره بر نمی‌گردم

All I’m tryna say is get back, click-clack BLAOW

تمام چیزی که میخوام بگم برگرد

Cause I ain’tplayin’ around

چون من بازی نمی‌کنم

There’s a game called circle and I don’t know how

یه بازی وجو داره که بهش دایره میگن ومن نمیدونم چطور

I’m way too up to back down

من چرا به پایین برم

But I think I’m still tryna figure this crap out

اما من فکر می‌کن من هنوز سعی می‌کنم شکل این قمار رو عوض کنم

Thought I had it mapped out but I guess I didn’t

گمان می‌کنم من نشونه گذاشتمش اما حدس می‌زنم نکردمش

This fcuking black cloud’s still follow’s me around

این ابرهای سیاه لعنتی منو هنوز دارن دنبال میکنن

But it’s time to exercise these demons

اما وقتشه نا بکار اندازم این هیولاها رو

These motherfcukers are doing jumping jacks now!

این مادر ج-ده ها دارن میپرن حالا

(Hook)

I’m not afraid to take a stand

من نمی‌ترسم تا بلند بشم

Everybody come take my hand

همه بیاین دست‌های من بگیرین

We’ll walk this road together, through the storm

ما این جاده رو باهم میریم از میان این طوفان

Whatever weather, cold or warm

هرجور که هوا باشه سرد یا گرم

Just let you know that, you’re not alone

فقط بدون تو تنها نیستی

Holla if you feel that you’ve been down the same road

مبارکت باشه اگه تو احساس کردی هنوز تو همون راه قبلی هستی

(Bridge)

پل

And I just can’t keep living this way

و من فقط نمیتونم مثل این راه زندگی کنم

So starting today, I’m breaking out of this cage

از امروز شروع می‌کنم من میشکونم ای قفس رو

I’m standing up, Imma face my demons

دارم بلند میشم میخوام با هیولاهام روبرو بشم

I’m manning up, Imma hold my ground

من دارم مردام رو پیدا می‌کنم میخوام زمینم رو نگه دارم

I’ve had enough, now I’m so fed up

من کم داشتم حالا من سیر شدم

Time to put my life back together right now

وقتشه تا زندگیم رو برگردونم همین حالا

(Verse 3)

It was my decision to get clean, I did it for me

این تصمیم من بود تا تمیز بشم من انجامش دادم برای خودم

Admittedly I probably did it subliminally for you

مسلما من قطعا انجامش دادم برای شما

So I could come back a brand new me, you helped see me through

خوب من میتونم برگردم با یه نوع جدید تو کمک کردی من سرتاسر ببین

And don’t even realise what you did, believe me you

و هیچوقت به چیزی که انجام دادی پینبر منو باور کن تو

I been through the ringer, but they can do little to the middle finger

من میون رینگر بودم اما اونا میتونن یه کوچولو انجام بدن به انگشت وسط

I think I got a tear in my eye, I feel like the king of

من احساس می‌کنم یه اشک در چشمم دارم من مثل پادشاه

My world, haters can make like bees with no stingers, and drop dead

جهانم احساس می‌کنم متنفرها میتونن انجام بدن بدون نیش و مرده رو بندازن

No more beef flingers, no more drama from now on, I promise

دیگه دعوایی طرح نشه دیگه نمایشی از الان وجود نداره من قول می‌دم

To focus soley on handling my responsibility’s as a father

برای اینکه تمرکز کنم بر بررسی مسئولیتم به عنوان پدر

So I solemnly swear to always treat this roof like my daughters and raise it

بنابراین من جدی قسم می‌خورم تا همیشه رفتار کنم اینطوری مثل عزیزانم و بزرگش کنم

You couldn’t lift a single shingle lonely

تو نمیتونی از یه مجرد به تنهایی دزدی کنی

Cause the way I feel, I’m strong enough to go to the club

چون جوری که من احساس می‌کنم من به اندازه‌ی کافی قوی هستم تا به کلوب برم

Put a ???and lift the whole liquor counter up

بذارم یه؟؟؟ و بردارم تمام شراب‌ها رو و بشمارمشون

Cause I’m raising the bar, I shoot for the moon

چون من میله رو بالا میارم و برای ماه شلیک می‌کنم

But I’m too busy gazing at stars, I feel amazing and

اما من خیلی مشغولم برای انگشت نما کردن ستاره‌ها من خیلی هیجان زده احساس می‌کنم و

(Hook)

I’m not afraid to take a stand

من نمی‌ترسم تا بلند بشم

Everybody come take my hand

همه بیاین دست‌های من بگیرین

We’ll walk this road together, through the storm

ما این جاده رو باهم میریم از میان این طوفان

Whatever weather, cold or warm

هرجور که هوا باشه سرد یا گرم

Just let you know that, you’re not alone

فقط بدون تو تنها نیستی

Holla if you feel that you’ve been down the same road

مبارکت باشه اگه تو احساس کردی هنوز تو همون راه قبلی هستی


لینک دانلود : لینک
منبع : 4lyric.ir

 • موافقین ۱ مخالفین ۱
 • ۹۴/۰۶/۱۰
 • ۳۳۳۲۵ نمایش
 • میثاق

Eminem

Not Afraid

نظرات (۱)

 • علی اصغر مهدوی
 • سلام
  ببخشید من هم وبلاگ بیان دارم اما نمی تونم مثل شما اینجوری لینک بزارم
  یعنی فقط میتونم لینک دانلود مستقیم بزارم
  ولی از شما میره تو صفحه ی پیش نمایش
  میشه توضیح بدین چطوری اینکارو کردین؟؟؟
  ممنون میشم خیلی
  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی