ترجمه اهنگ های خارجی

ترجمه آهنگ های خارجی

ترجمه اهنگ های خارجی

ترجمه آهنگ های خارجی

میثاق لطفی هستم دانشجوی کارشناسی مهندسی نرم افزار

به همراه هستی خانوم براتون مطالبی میزاریم که امیدواریم خوشتون بیاد
راستی هستی هم روانشناسی میخونه شعر هم میگه!!